• Tempahan Dewan Serbanguna 1

 • Bilik Menunggu Tetamu 2

 • Bilik Mesyuarat

 • Tempahan Peralatan Media

 • Anjung Varsiti 2

 • Anjung Varsiti

SYARAT DAN PERATURAN PINJAMAN ALATAN MEDIA

SYARAT DAN PERATURAN PINJAMAN ALATAN MEDIA

 1. Peralatan yang dipinjam hanya untuk aktiviti-aktiviti rasmi Universiti dan aktiviti siswa sahaja
 2. Pengguna perlu memastikan peralatan yang diambil berfungsi dengan baik sebelum digunakan
 3. Pemohon perlu menggunakan peralatan dalam masa yang dibenarkan dan mengembalikan peralatan pada tarikh dan masa yang ditetapkan serta berada dalam keadaan baik
 4. Pemohon perlu bertanggungjawab terhadap keadaan, keselamatan, kerosakan/kehilangan peralatan yang dipinjam
 5. Peralatan yang ingin dipinjam boleh diambil pada setiap hari bekerja (Isnin – Jumaat) bermula jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang
 6. Pengguna perlu membuat laporan bertulis kepada Jabatan Keselamatan jika peralatan yang dipinjam hilang sewaktu tempoh pinjaman

 Pejabat Pengarah berhak membatalkan kelulusan permohonan pada bila-bila masa sekiranya pemohon/pengguna tidak mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan