MISI DAN VISI

VISI

Membina budaya kreatif dan inovasi serta kerja berpasukan dalam mencapai matlamat Universiti

MISI

Memberi Perkhidmatan yang Efisyen dan Profesional Dalam  Aspek Pengurusan Program Rasmi, Kemudahan Dewan, Media dan Penerbitan, Protokol, Informasi serta Pengurusan Lawatan