PERANAN

btoonz Merancang dan menguruskan aktiviti mesyuarat peringkat kampus dan mesyuarat jawatankuasa di bawahnya

btoonz Menyebar dan mempromosi maklumat mengenai aktiviti-aktiviti rasmi universiti

btoonz Menyelaras dan memantau penyebaran maklumat rasmi semasa dengan tepat

btoonz Menyelaras dan mengurus tadbir urusan dan aktiviti rasmi universiti

btoonz Menyelaras ruang, peralatan dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran

btoonz Perantara pengurusan dan proses lawatan luar dan dalam

btoonz Memastikan penyediaan bahan maklumat kepada media berdasarkan keperluan

btoonz Bertindak mengurus maklumbalas  isu dan aduan berdasarkan piawaian