OBJEKTIF

 • Melaksanakan pengurusan majlis dan protokol mengikut piawaian secara profesional

 • Menyelaras dan memantau penyebaran maklumat yang tepat melalui medium teknologi maklumat, media cetak dan elektronik

 • Merancang penyediaan bahan penerbitan yang bermaklumat dan  berkualiti  secara  komprehensif

 • Menyelaras, menyelenggara dan memantau aktiviti yang melibatkan penggunaan dewan

 • Bertanggungjawab mempengerusikan mesyuarat pengurusan dan jawatankuasa di bawahnya

 • Menyediakan sistem penyampaian terbaik dalam aspek perkhidmatan perhubungan awam kepada pelanggan

 • Menyebar dan mempromosi maklumat mengenai aktiviti-aktiviti rasmi universiti

 • Menyelaras ruang, peralatan dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran

 • Menyelaras dan memantau hal-hal yang berkaitan Kualiti dan Akreditasi

 • Menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan perhubungan awam

 • Merancang hubungan dan jaringan luar