Statistik

Kampus Kejuruteraan USM

Statistik Kampus Kejuruteraan 2

btoonz6 Pusat Pengajian Kejuruteraan
    - Aeroangkasa
    - Awam
    - Bahan dan Sumber Mineral
    - Elektrik dan Elektronik
    - Kimia
    - Mekanik

btoonz3 Pusat Kecemerlangan
    - CEDEC
    - REDAC
    - SERC

Mengenai Universiti Sains Malaysia (USM)

btoonzKedua daripada 20 universiti awam di Malaysia

btoonzDitubuhkan pada tahun 1969, universiti kedua tertua di Malaysia

btoonzSalah satu daripada lima universiti penyelidikan di Malaysia

btoonzSalah satu universiti terkemuka di negara ini

btoonzDibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan (operasi tahunan pada RM 1.2 bilion; US $ 300 juta)

btoonz27 Sekolah Akademik (1 Sekolah Pengajian Siswazah Perniagaan)

btoonz18 Pusat Kecemerlangan (CoE)

btoonz2 Pusat Institusi Tinggi Kecemerlangan (HiCoE)

btoonz1,948 kakitangan akademik

btoonzMenawarkan program ijazah & ijazah (mod penyelidikan, kursus & campuran)

btoonzJumlah pelajar 32,247

btoonzkampus-kampus:   
    - Main
Campus - Pulau Pinang (253,98 hektar)
    - Kampus Kejuruteraan (139,14 hektar)
    - Kampus Kesihatan (87,62 hektar)
    - Advanced Institut Perubatan dan Pergigian (141.7 hektar)
    - Program di luar pesisir di Belgaum, India Bunglore
    - Venture Bandaraya Kuala Lumpur